Máy bơm nước Coverco 6 Inch NRS6

Máy bơm nước Coverco 6 Inch NRS6 là dòng bơm hỏa tiễn chuyên dùng cho giếng khoan sâu với đường kính bên trong khoảng 157 mm hoặc lớn hơn. Động cơ giải nhiệt bằng nước nên không làm ô nhiễm nguồn nước.