Bơm chìm giếng khoan Franklin 4 inch 7.5hp

Máy bơm chìm giếng khoan 7.5hp đường kính 4 inch bằng thép không gỉ chống ăn mòn. Sản phẩm được Chứng nhận bởi CSA, ANSI/NSF 61 và chứng nhận ISO 9001.