Bảng tin ngành nước

Hệ thống bơm năng lượng mặt trời

Hệ thống bơm năng lượng mặt trời

Hệ thống bơm năng lượng mặt trời mạnh như máy bơm thông thường và dễ lắp đặt được ra mắt tại Cơ quan năng lượng Bắc Mỹ. Trong nhiều năm qua, máy bơm dùng năng lượng mặt trời đã được ...

Xem chi tiết